Wat is een erkend Bach Bloesem Consulente?

 

Een erkend Bach Bloesem consulente is iemand die de volledige Bachopleiding heeft gevolgd

mét examen en die dus ook in het bezit is van een certificaat uitgereikt bij de

Dr. Bach Foundation in Engeland.

 

logo BFRP huisje

 

Erkende Bach consulenten staan geregistreerd en kun je terug vinden op www.bachcentre.com

bij Registered Practitioner. Daarom mag ik dus ook het logo ‘Bach Foundation Registered

Practitioner’ (BFRP) onder mijn naam gebruiken.

 

Het is dus altijd goed om na te gaan of Bach consulenten wel erkend zijn, een BFRP dus.

 

Vele remedies hebben echter een gemeenschappelijk kenmerk.

Het zijn vooral de subtiele verschillen tussen de verschillende Bach Remedies die van zeer

groot belang zijn.

Erkende consulenten zijn speciaal opgeleid om die te herkennen, want als men dit niet weet,

kan men zich vlug van remedie vergissen. Bij consulten is dit dus zéér belangrijk, om zo het

juiste Bach Bloesem advies te kunnen geven. Als de samenstelling van de Bach Bloesems

volledig juist afgestemd is op het karakter, de problematiek en de emoties van de persoon,

hebben ze een helende kracht.

 

Ik werk volledig volgens de visie van Dr. Bach, zowel wat het gebruik , de hoeveelheid BBR en

info betreft, alsook het gesprek, dat tijdens het consult helemaal centraal staat.

 

Het Bach Centre ziet er trouwens ook op toe, dat we als erkend consulent, ons steeds houden

aan hun voorgeschreven regels, normen en gedragscode. Elk jaar opnieuw moeten we ook onze

blijvende kennis van de Bach Remedies en de verdere studie ervan kunnen bewijzen.

 

Bach Bloesem plaat bewerkt

Terug bovenaan